Doanh nghiệp … “vì sao” và quản trị khoa học “thế nào”?

Thế hệ chúng ta sinh ra, lớn lên và phát triển cùng khái niệm “doanh nghiệp”. Đã khi nào bạn tự hỏi những câu “ngớ ngẩn” vì sao … Hãy cùng chúng tôi chia sẻ và phổ biến kiến thức về sự hình thành, vận hành đến phát triền và tồn vong của doanh nghiệp; từ nền tảng lý thuyết đến kinh nghiệm áp dụng thực tế; để hiểu rõ bản chất, làm nền tảng cho Quản trị doanh nghiệp một cách khoa học và thành công.

Quản trị doanh nghiệp

Cả cuộc đời chúng ta đi tìm chân lý. Liệu khi chân lý ở ngay trước mặt, chúng ta có nhận ra đó là chân lý hay không, vì … đâu biết chân lý là gì và như thế nào. Làm thế nào để quản trị doanh nghiệp một cách khoa học và thành công? … câu hỏi muôn đời của các nhà quản trị.

Bài mới nhất về khoa học quản trị doanh nghiệp

Khởi, lập và phát triển doanh nghiệp

Khởi sự doanh nghiệp là quá trình thiết kế, khởi tạo,vận hành một và quản trị khoa học một doanh nghiệp hoặc một loại hình kinh doanh mới, thường ban đầu đó sẽ là một doanh nghiệp nhỏ. Người tạo ra một công việc kinh doanh như vậy sẽ được gọi là người khởi sự doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp.

Bài mới nhất về khởi, lập và phát triển doanh nghiệp

Học thuyết doanh nghiệp

Một học thuyết được gọi là học thuyết doanh nghiệp khi giải thích hay trả lời được các câu hỏi về sự tồn tại của doanh nghiệp, ranh giới phân định doanh nghiệp với thị trường, tổ chức vận hành bên trong doanh nghiệp, sự khác nhau trong hoạt động và hiệu suất giữa các doanh nghiệp, và đã được minh chứng lịch sử thực tế.