Khởi – lập và phát triển doanh nghiệp

Cùng chúng tôi chia sẻ và phổ biến kiến thức về doanh nghiệp, từ nền tảng lý thuyết đến kinh nghiệm áp dụng thực tế; từ bản chất, khởi lập nghiệp, vận hành đến phát triền và tồn vong của doanh nghiệp.

Nội dung chính

Khởi sự doanh nghiệp là quá trình thiết kế, khởi tạo và vận hành một doanh nghiệp hoặc một loại hình kinh doanh mới, thường ban đầu đó sẽ là một doanh nghiệp nhỏ. Người tạo ra một công việc kinh doanh như vậy sẽ được gọi là người khởi sự doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp.